Trafiksäkerhet

Samtliga chaufförer ska kontinuerligt utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.

Hastigheten ska anpassas efter rådande väglag och trafikförhållanden.

Bilbälte ska alltid användas under färd.

För att fordonen ska vara trafiksäkra genomgår dom regelbundet underhåll.

Fordonen ska lastas och lasten säkras på ett lagligt och regelrätt sätt.

Alkohol, otillåten medicin eller andra droger är aldrig tillåtna i tjänst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>