Drog

Verksamheten inom företaget är helt oförenlig med bruk av alkohol och droger.

Med alkohol avses drycker med en alkoholhalt som överstiger den i lättöl.

Med droger avses narkotika, anabola steroider och överkonsumtion av läkemedel.

Varje anställd ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och bruk av droger samt i görligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.

Företaget ska ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö

Inga anställda får vara påverkade av alkohol under arbetstid.

Bruk av droger får ej förekomma.

Attityden inom företaget ska vara, att vi som arbetskamrater och medmänniskor inte accepterar kollegors missbruk.

Alla anställda hos Bergnäsets Åkeri AB har ett ansvar att denna policy efterlevs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>