Personal

Samtliga chaufförer är väl förtrogna med sitt jobb och får fortlöpande utbildning.

Alla chaufförer har ADR-utbildning stycke/tank.

Alla chafförer har genomfört Heavy Eco Driving-utbildning.

Säkerhetstänkande- se under rubriken Policy/Farligt gods.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>